smok1.png

Zajęcia płatne

Istnieje możliwość korzystania z dodatkowych zajęć odpłatnych w przypadku grupy powyżej dziesięciu osób:

  • Basen
  • Nauka gry na instrumencie
  • Nauka tańca towarzyskiego
  • Kierunkowe – ukierunkowane na zainteresowania i możliwości dziecka
  • Językowe
  • Plastyczne

*Zajęcia indywidualne z logopedą, psychologiem lub innym specjalistą kierowanym na prośbę rodzica

 

Copyright © 2017 - Akademia Przedszkolaka - Magia

studio-2m