smok3.png

Kadra pedagogiczna

Naszą kadrę tworzą osoby młode, kreatywne, posiadające odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej, logopedii, psychologii, oligofrenopedagogiki i nauczania języka angielskiego.

Nauczyciele pracujący w naszej placówce posiadają ogromny zapał do pracy z dziećmi. Swoją wiedzę i umiejętności nieustannie pogłębiają  poprzez podejmowanie studiów podyplomowych, różnego rodzaju  kursów  kwalifikacyjnych i doskonalących.

Dyrektor  mgr Anna Podolak

Wychowawcy – nauczyciele

Nauczyciel jęz. angielskiego

Nauczyciel muzyki

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej – rehabilitant

Nauczyciel religii – Ksiądz 

Psycholog

Neurologopeda

Instruktor nauki pływania

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Zespół artystyczny

Kierownik ds./administracyjnych i księgowych

Dietetyk

Copyright © 2017 - Akademia Przedszkolaka - Magia

studio-2m